Month: January 2018

ทำไมนำไม้ยางพารามาทำโต๊ะนักเรียน ?

ไม้ยางพารา ( หรือนิยมใช้ว่า rubberwood หรือparawood) หรือบางทีเรียกอย่างสั้นๆว่า ไม้ยาง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าHevea brasiliensis เป็นไม้ที่นิยมประยุกต์ใช้ทำเครื่องเรือนไม้ประสิทธิภาพสูง เนื่องมาจากคุณลักษณะเด่นของไม้ยางที่เหมาะสมกับการนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้นว่า ความหนาแน่นของแก่นไม้สีสันที่งาม การยุบตัวน้อย รวมทั้งสามารถตกแต่งผิวได้ง่าย นอกนั้นไม้ยางพารายังขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม เพราะเหตุว่าไม้ยางพารานั้นได้มีการนำส่วนต่างๆของต้นยางมาใช้อย่างมีคุณภาพ องค์ประกอบทั้งสิ้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ยางของต้นไม้ จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายที่ตัดไม้ออกมาทำเป็นเครื่องเรือน