Category Archives: ตู้อบสมุนไพร

No image available

ตู้อบเซาว์น่ามีกี่ระบบ ?

ตู้อบเซาว์น่ามี 3 ระบบ ดังนี้ ตู้อบเซาว์น่าระบบไอน้ำ หรือที่พวกเราเรียกว่า ตู้อบสมุนไพร โดยใช้ความร้อนมาจากตัวหม้อไอน้ำที่เราได้ใส่สมุนไพรลงไป ตู้อบระบบนี้ถูกปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงมาจากการอบอยู่ไฟหรืออบสมุนไพรในแต่ก่อน มาปรับปรับใช้ให้ทันสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายในขณะนี้ ตู้อบสมุนไพรระบบนี้จะเหมาะกับบุคคลที่รักสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยสามารถอบได้ คุณแม่หลังจากคลอดควรอบอยู่ไฟ ใช้งานง่าย รักษาง่าย