Category Archives: จักรยาน

No image available

เทคนิคการดูแลและรักษา ทำความสะอาด ชุดปั่นจักรยาน แยกตามชนิดของเนื้อผ้า

ชุดปั่นจักรยาน จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลและรักษาเป็นพิเศษ แนวทางการทำความสะอาดจะไม่เหมือนกับเสื้อผ้าธรรมดา แนวทางซักเสื้อด้วยมือในน้ำอุ่นกับน้ำยาซักผ้าอ่อนๆแล้วก็ปลดปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้มีการหดตัว โดยผ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้